Harva modernin taiteen taidenäyttely on onnistunut herättämään näin voimakkaita tunteita katsojan sukupuolesta ja iästä riippumatta. Kyseessä on 5.2.2016 – 28.2.2016 La Luz De Jesus Galleryssa, Los Angelesissa esillä ollut kuvataiteilija Lindsey Help Wayn kokeileva ja tunteilla leikittelevä “Shitty Teen”-näyttely. Näyttely järjestettiin samaan aikaan, kun La Luz De Jesus Galleryssa oli esillä toisen modernin kuvataiteilijan, Jessicka Addamsin “Please Stop Loving Me”-taidenäyttely. Way itse kertoo, että hänelle oli alusta asti selvää, että hän ja hänen hyvä ystävänsä Addams saavat kumpikin omia teoksiaan esille galleriaan samaan aikaan. “Shitty Teen” ja “Please Stop Loving Me” ovatkin kumpikin samantyyppisiä, vakavia aiheita käsitteleviä taidenäyttelyitä, kuten tarkkasilmäinen katsoja voi huomata heti. Sekä Wayn, että Addamsin teokset nostavat esiin sellaisia aiheita kuten itsensä ja oman minäkuvansa kanssa hukassa oleminen, päihdeongelmat, yksinäisyyden tuntemista tärkeiden ihmisten ympäröimänäkin ja väkivaltaa.

Olennaisena erona voidaankin pitää lähinnä ikäryhmää, jolle taideteosten ja niiden takana seisovien voimakkaiden, itsevarmojen naistaiteilijoiden rohkaisevat kannustukset ovat suunnattuja: siinä missä Way puhuu taideteostensa kautta, millaista on olla teini-ikäinen, joka on kotoisin rikkinäisestä ongelmaperheestä, aikuiseksi kasvamisen kivuista ja kavereiden merkityksestä, Addams keskittyy selkeästi osoittamaan puolestaan tukensa aikuiselle mielenterveysongelmaiselle, muistuttamalla hänelle ettei hänen terveydentilansa ole este parisuhteelle ja että jokaisella on oikeus rakastaa sekä tulla rakastetuksi. Mielenterveysongelmista ja itsetuhoisuudesta huolimatta. Taiteilijat tunnustautuvat kumpikin olevansa feministejä ja feministiset arvot heijastuvatkin hyvin molemmissa taidenäyttelyissä.